Polityka prywatności

Informujemy, że w związku z podaniem przez Ciebie danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym:

1) Administratorem Twoich danych jest SmartWays spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kalwaryjskiej 33/23, 30-504 w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie-Śródmieściu pod numerem KRS numer 0000649773, NIP 6793137813.

2) Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: dpo@smartways.io

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 88 RODO oraz art. 6 ust. 1 pkt. c RODO oraz deklarowana przez Ciebie umowa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż jest to konieczne dla ochrony przed roszczeniami i tylko tak długo ponieważ takie roszczenia mogą być skierowane przeciwko pracodawcy, a jeśli wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przez 36 miesięcy;

5) Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6) W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zadeklarowanej przez Ciebie umowy, masz prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej umowy przed jej odstąpieniem;

7) Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;

8) Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym;

9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

10) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie, tj. partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwój i utrzymanie systemów informatycznych oraz usług internetowych);

11) Twoje dane mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza krajem Twojego zamieszkania;

12) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego, tj. USA, podmiotom spełniającym wymagany poziom ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. tzw. Tarcza Prywatności;

13) Oznacza to, że Twoje dane będą przekazywane wyłącznie podmiotom, które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów ramowych Tarcza Prywatności UE-USA regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej Unia;

14) W przypadku przesyłania danych z obszaru UE do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, przetwarzający dane stosują się do przepisów prawa, które zapewniają poziom bezpieczeństwa analogiczny do przepisów Unii Europejskiej. Tutaj znajdziesz aktualne decyzje Komisji Europejskiej dotyczące odpowiedniego poziomu ochrony danych https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside- eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu

skontaktuj się
z nami i zapomnij o rekrutacji

Uzupełnij formularz, skontaktujemy się