Outplacement

Sytuacja zmusza Twoją firmę do redukcji zatrudnienia, ale mimo wszystko nie chcesz pozostawić pracowników bez opieki w tym trudnym okresie? Słusznie, tak bowiem postępują etyczni i dbający o swoją reputację przedsiębiorcy. Jak to jednak zrobić? Odpowiedzią jest outplacement proponowany przez Smartways.

Outplacement zapewnia zwalnianym osobom lepszy start na rynku pracy. Jest to tym bardziej ważne, że wielu z nich może potrzebować dodatkowego wsparcia w poszukiwaniu pracy czy przygotowaniu do rozmów rekrutacyjnych. Oferujemy im pomoc i konsultacje w takich obszarach jak przygotowanie CV, korzystanie z mediów społecznościowych (przykładowo LinkedIn) czy uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych. Prowadzimy także skuteczny coaching kariery oraz oferujemy możliwości pracy u naszych partnerów odpowiadających ich kwalifikacjom. Trzeba bowiem pamiętać, że w przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca ma zarówno obowiązki, jak i możliwości do lepszego potraktowania zwalnianych pracowników.

Dzięki outplacementowi Smartways możesz mieć pewność, że pracownicy objęci programem zwolnień otrzymają profesjonalne wsparcie. Trafią w dobre ręce naszych specjalistów, którzy doskonale znają rynek pracy i wiedzą, jakie są jego wymagania oraz jak im sprostać!

Korzyści z outplacementu

Łatwiejszy start dla zwalnianych pracowników

Często osoby, które dawno nie poszukiwały nowego zatrudnienia, mają problem z ponownym wejściem w ten etap. Prowadzimy dla nich konsultacje i praktyczne szkolenia, wyposażając w dobre narzędzia pozwalające znowu wejść na rynek pracy. Pomagamy im w przygotowaniu strategii poszukiwania pracy opartej na doświadczeniach i posiadanych umiejętnościach. Staramy się wydobyć z pracowników także ich pasje, aby wspólnie opracować plan znalezienia satysfakcjonującej posady ponownie po rozwiązaniu stosunku pracy.

Doradzamy zwalnianym osobom w kwestii opracowania profesjonalnego CV czy listu motywacyjnego, które będą przekonujące dla przyszłego pracodawcy i pozytywnie wyróżnią się pośród innych.

Nie bez znaczenia jest też zapewniane przez specjalistów z agencji rekrutacyjnej Smartways wsparcie psychologiczne. Zwolnienie z pracy, szczególnie po wielu latach spędzonych w jednej firmie, może być dla dotkniętych nim osób bardzo trudnym, „podcinającym skrzydła”, doświadczeniem. Pomagamy im radzić sobie z trudnymi emocjami poprzez outplacement indywidualny oraz odzyskać wiarę w siebie. Skutecznie motywujemy do aktywnego działania, aby zdobyć nową pracę.

Program aktywizacji zawodowej obejmuje warsztaty przygotowania pracowników do rozmowy kwalifikacyjnej w tym m.in. ćwiczenia symulacje rozmów kwalifikacyjnych oraz przygotowanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dzięki temu objęte szkoleniami osoby lepiej radzą sobie podczas „prawdziwych” rozmów.

Wszystkie te środki są szczególnie ważne dla osób z utrudnioną tranzycją zawodową, np. potrzebujących się przebranżowić albo posiadających bardzo długi staż pracy u jednego pracodawcy. Program outplacementowy potrafi trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Nasze działania rozpoczynamy już w okresie wypowiedzenia, aby zwiększyć szanse znalezienia nowego zatrudnienia zwalnianym pracownikom jeszcze przed zakończeniem stosunku pracy u obecnego pracodawcy.

Dbałość o reputację społeczną organizacji

Aby Twoja marka była traktowana jako etyczna i godna zaufania, musi dobrze traktować swoich pracowników. Redukcje zatrudnienia czy zwolnienia monitorowane mogą zachwiać dobrym wizerunkiem firmy. Z tego względu Twoja firma powinna swoimi działaniami zapewnić opinię publiczną, że dba o dobro każdego zwalnianego pracownika, a jeśli zatrudnia pracowników niepełnosprawnych – o nich w szczególności. Procedura łagodnych zwolnień ułatwia przetrwanie tego trudnego okresu wszystkim stronom i pozwala na szybszą reorganizację życia zawodowego. Wdrożenie outplacementu pracowników przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcy, gdyż osoby zagrożone utratą pracy otrzymują wsparcie specjalistów, a pracodawcy system łagodnych zwolnień.

Lepsze morale pracowników

Ważne jest nie tylko samopoczucie zwalnianych pracowników, ale także tych, którzy pozostają w firmie. Wszystkie redukcje zatrudnienia powodują, że osoby nimi nieobjęte czują niepokój, zastanawiając się, co by było gdyby „nadeszła ich kolej”.

Dobre przeprowadzenie procesu outplacementu uświadomi osobom pozostającym w firmie, że nawet w takiej trudnej sytuacji nie zostaną pozostawieni sami sobie. Będą postrzegali organizację jako lojalną wobec pracowników i dbającą o ich potrzeby. Z kolei osoby objęte redukcją etatów powinny wiedzieć, że mimo trudnej sytuacji nie pozostają same. Outplacement grupowy i indywidualny pomóc im może w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i szybszym znalezieniu nowego zatrudnienia. Ważne jest przy tym także doradztwo zawodowe i przygotowanie do działań aktywizujących z udziałem pośrednictwa pracy czy przez powiatowy urząd pracy.
W celu nawiązania kontaktu napisz do nas lub zadzwoń – obejmiemy systemem łagodnych zwolnień wszystkie osoby w Twojej firmie, które tego potrzebują. Zarówno te, które są w trakcie wypowiedzenia, jak i te, które w najbliższej przyszłości z racji różnych zawirowań gospodarczych wewnątrz organizacji również będą zmuszone szukać zatrudnienia. Wynajmując do tych zdań agencję zatrudnienia zyskujesz pomoc doświadczonych konsultantów, którzy doskonale wiedzą, jak pomóc zwalnianym i wesprą pracowników pozostających. Program outplacement to skuteczne narzędzie redukujące stres związany z utratą posady i ułatwiające poszukiwaniu nowej pracy.

Outplacement – skorzystaj ze wsparcia Smartways

Wieloletnie doświadczenie w promocji zatrudnienia

Realizując projekty outplacementu, mieliśmy do czynienia z osobami będącymi w sytuacji utraty pracy. Poznaliśmy ich zróżnicowane potrzeby i postawy. Dzięki temu jesteśmy w stanie skutecznie im pomagać. Wskazujemy możliwości szukania pracy, podpowiadamy jak rozmawiać z powiatowym urzędem pracy właściwym dla danego pracownika, wspólnie określamy profil zawodowy, oferujemy różne formy wsparcia charakterystyczne dla poradnictwa zawodowego i tworzymy CV oraz list motywacyjny. Tak szeroka gama wsparcia daje osobom zwalnianym poczucie bezpieczeństwa, a pracodawca zamierzający zwolnić pracowników zyskuje pewność, że trafią oni w dobre ręce.
Opracowaliśmy własne programy wsparcia oraz szkoleń, będące realną pomocą dla osób objętych redukcją etatów w przypadku przypadku zwolnień grupowych, indywidualnych czy zwolnień monitorowanych.

Szeroka baza kontaktów wspierająca zwolnionych pracowników

Agencja rekrutacyjna Smartways zajmuje się także rekrutacją pracowników dla innych firm. Sprawia to, że czasem możemy zaproponować zwalnianym możliwość zdobycia posady tam, gdzie aktualnie rekrutujemy. Być może ich kompetencje okażą się idealne przy poszerzaniu zespołu naszych klientów. Delegujemy wówczas od razu specjalistów do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, którzy pomagają w znalezieniu nowej pracy i oferują także inne formy pomocy. Pamiętaj, że pracodawca decydujący się na zwolnienia jest obowiązany podjąć działania polegające na łagodnym przeprowadzeniu całego procesu i zapewnieniu pracownikom przewidzianym redukcjom etatów godnych warunków, o ile chce, aby jego marka postrzegana była na rynku jako rzetelna.

Postaw na świadome budowanie relacji zawodowych
– skorzystaj ze wsparcia Smartways i zapytaj o
rozwiązania dla Twojej firmy!

Planujesz zmniejszenie zatrudnienia?
Skorzystaj z naszego wsparcia!

Uzpełnij formularz, skontaktujemy się.