Outplacement

Sytuacja zmusza firmę do redukcji zatrudnienia, ale nie chcesz pozostawić pracowników bez opieki w tym trudnym okresie? Słusznie, tak bowiem postępują etyczne i dbające o swoją reputację firmy. Jak to jednak zrobić? Odpowiedzią jest outplacement proponowany przez SmartWays.

Outplacement zapewnia zwalnianym osobom lepszy start na rynku pracy. Jest to tym bardziej ważne, że wielu z nich może potrzebować dodatkowego wsparcia w poszukiwaniu pracy czy przygotowaniu do rozmów rekrutacyjnych. Oferujemy im pomoc i konsultacje w takich obszarach jak przygotowanie CV, korzystanie z mediów społecznościowych (jak LinkedIn) czy uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych. Prowadzimy także skuteczny coaching kariery oraz oferujemy możliwości pracy u naszych partnerów odpowiadające ich kwalifikacjom.

Dzięki outplacementowi SmartWays możesz mieć pewność, że pracownicy objęci programem zwolnień otrzymają profesjonalne wsparcie. Trafią w dobre ręce naszych specjalistów, którzy doskonale znają rynek pracy i wiedzą, jakie są jego wymagania oraz jak im sprostać!

Korzyści z outplacementu

Łatwiejszy start dla zwalnianych pracowników

Często osoby, które dawno nie poszukiwały nowego zatrudnienia, mają problem z ponownym wejściem w ten etap. Prowadzimy dla nich konsultacje i praktyczne szkolenia, wyposażając w dobre narzędzia pozwalające znowu wejść na rynek pracy. Pomagamy im w przygotowaniu strategii poszukiwania pracy opartej na doświadczeniach w pracy i posiadanych umiejętnościach. Staramy się wydobyć z pracowników także ich pasje, aby wspólnie opracować plan znalezienia satysfakcjonującej posady.

Doradzamy zwalnianym osobom w kwestii opracowania profesjonalnego CV, które będzie przekonujące dla przyszłego pracodawcy i pozytywnie wyróżni się pośród innych.

Nie bez znaczenia jest zapewniane przez nas wsparcie psychologiczne. Zwolnienie, szczególnie po wielu latach pracy, może być dla dotkniętych nim osób bardzo trudnym, „podcinającym skrzydła”, doświadczeniem. Pomagamy im radzić sobie z trudnymi emocjami oraz odzyskać wiarę w siebie, oraz motywujemy do aktywnego działania, aby zdobyć nową pracę.

Warsztaty przygotowania pracowników do rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje m.in. ćwiczenia symulacje rozmów kwalifikacyjnych oraz przygotowanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Objęte szkoleniami osoby lepiej sobie radzą już podczas „prawdziwych” rozmów.

Wszystkie te środki są szczególnie ważne dla osób z utrudnioną tranzycją zawodową, np.potrzebujących się przebranżowić albo posiadających bardzo długi staż pracy u jednego pracodawcy. Program outplacementowy potrafi trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Nasze działania rozpoczynamy już w okresie wypowiedzenia, aby zwiększyć szanse znalezienia nowego zatrudnienia jeszcze przed zakończeniem stosunku pracy u obecnego Pracodawcy.

Dbałość o reputację społeczną organizacji

Aby Twoja marka była traktowana jako etyczna i godna zaufania, musi dobrze traktować swoich pracowników. Redukcje zatrudnienia mogą zachwiać dobrym wizerunkiem firmy. Dlatego też Twoja firma powinna swoimi działaniami zapewnić opinię publiczną, że dba o zwalniane osoby.

Lepsze morale pracowników

Ważne jest nie tylko samopoczucie zwalnianych pracowników, ale także tych, którzy pozostają w firmie. Wszystkie redukcje zatrudnienia powodują, że osoby nimi nieobjęte czują niepokój, zastanawiając się, co by było gdyby „nadeszła ich kolej”.

Dobre przeprowadzenie procesu outplacementu uświadomi osobom pozostającym w firmie, że nawet w takiej trudnej sytuacji nie zostaną pozostawieni sami sobie. Będą postrzegali organizację jako lojalną wobec pracowników i dbającą o ich potrzeby.

Dlaczego my?

wieloletnie doświdczenie

Realizując projekty outplacementu, mieliśmy do czynienia z osobami będącymi w sytuacji utraty pracy. Poznaliśmy ich zróżnicowane potrzeby i postawy. Dzięki temu jesteśmy w stanie skutecznie im pomagać.
Opracowaliśmy własne programy wsparcia oraz szkoleń będące realną pomocą dla osób objętych redukcją etatów.

szeroka baza kontaktów

W swojej działalności zajmujemy się także rekrutacją pracowników dla innych firm. Sprawia to, że czasem możemy zaproponować zwalnianym możliwość zdobycia posady tam, gdzie aktualnie rekrutujemy. Być może ich kompetencje okażą się idealne przy poszerzaniu zespołu naszych Klientów

Poznaj szczegóły dotyczące propozycji
SmartWays i pozwól nam przygotować
rozwiązanie dla Twojej firmy!

Zapytaj
o usługę

Uzpełnij formularz, skontaktujemy się.