Czym jest Talent Mapping?

O tym, że firma bez pracowników nie istnieje, nie trzeba nikogo przekonywać. Dobrze zgrany zespół, konsekwentnie dążący do wytyczonych wspólnie celów, jest siłą napędową firmy, pomaga jej rosnąć. Piszemy dziś o tym, jakie działania podjąć w organizacji kadry i w zarządzaniu jej umiejętnościami, potencjałem, by osiągnąć jeszcze więcej. Innymi słowy: przedstawiamy koncepcję Talent Mapping. Mówimy, czym jest, kiedy się przydaje, jak go przeprowadzić.

Talent Mapping, to – najprościej mówiąc – w skali makro wyszukiwanie zależności między tym, co pracownicy umieją, na czym się, jakie są ich talenty, a tym, czego dana firma potrzebuje do rozwoju. To tworzenie planów kadrowych, które pozwalają wywnioskować, kogo jeszcze (i z jakimi kompetencjami) należy zatrudnić, a także które z umiejętności obecnych pracowników warto rozwijać. Talent Mapping jest elastyczny, dostosowywany do zmian w firmie i otaczającym ją środowisku biznesowym. To także wybieganie w przyszłość i przewidywanie, jakimi środkami i dzięki komu biznes może osiągnąć założone cele.

Kiedy Talent Mapping się przydaje?

Talent Mapping jest ważny zwłaszcza wtedy, kiedy Twoja firma dynamicznie się rozwija, a Ty masz określone cele i zamierzenia, które chciałbyś osiągnąć. Druga odpowiedź na to pytania: przydaje się zawsze, ponieważ pomaga Ci w całości wykorzystać potencjał pracowników, a przede wszystkim wpłynąć na ich rozwój tak, by spełniali się w Twojej firmie.

Jak go przeprowadzić?

Talent Mapping warto zlecić zewnętrznej firmie – na przykład takiej jak my – która przeprowadzi gruntowne badania na temat Twojej firmy, jej konkurencji i branży, w której działasz. W ramach takiego badania zostaną przeprowadzone z Tobą rozmowy, które poskutkują określeniem Twoich celów oraz pożądanego profilu kandydata. To z kolei pozwoli na ułożenie planu: czy to rekrutacji, czy wewnętrznych szkoleń, a być może obu tych procesów.

Podsumowanie

Talent Mapping to tworzenie długoterminowej strategii, która pomoże Twojej firmie na ekonomiczny, a przy tym dynamiczny rozwój. Warto w niego zainwestować, by wspomóc i wzrost umiejętności pracowników, i wzrost możliwości Twojego biznesu.

czas działać! pomożemy

Uzupełnij formularz, skontaktujemy się